5
شنبه 11 مرداد 1399
شماره 8002
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3711
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8002
محیط زیست
مساحت اراضی موقوفه در یال ملار دماوند که این‌ روزها محل مناقشه بین 3 سازمان اوقاف و امور خیریه، جنگل‌ها و مراتع و ثبت اسناد و املاک کشور است، فقط 4.8هکتار است.

ادعای عجیب در مورد آق‌مشهد

مدیرکل اوقاف مازندران:‌ جنگل آق‌مشهد دست‌کاشت است
منابع طبیعی
می‌گویند درختان جنگل آق‌مشهد را یک فرد ‌کاشته است.