5
سه شنبه 17 تیر 1399
شماره 7981
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3690
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7981
زیبایی باشکوه دماوند، میراث ملی و طبیعی ایران را این روزها تنها از راه دور باید دید. چون نزدیکتر، انبوهی از زباله‌های گردشگران و کوهنوردان، معدن‌کاوی‌های مجاز و غیرمجاز و چرای بی‌رویه و خارج از فصل دام و... پیکر این کوه اسطوره‌ای ایران را خراشیده است.

شبیخون ازن به آسمان ایران

اجرای طرح کهاب برای جلوگیری از تولید آلاینده ازن در کشور همچنان روی زمین مانده است
محیط زیست
110 روز از سال99 گذشته و در تهران که یک‌هشتم کل جمعیت کشور را در خود جای داده است،