لایحه جامع انتخابات سرانجام تدوین شد

معاون سیاسی وزیر کشور از نهایی شدن لایحه جامع انتخابات خبر داده است.