اسرائیل و ترکیه در میان فروشندگان بزرگ اسلحه

نام 5شرکت متعلق به رژیم صهیونیستی و ترکیه در میان 100شرکت بزرگ تولید‌کننده اسلحه جهان دیده می‌شود
منطقه غرب آسیا به‌عنوان یکی از مناطقی که در آن خریداران کلان و بزرگ تسلیحات نظامی ازجمله کشورهای عربی خلیج‌فارس حضور دارند، به‌تازگی در جمع تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات نیز قرار گرفته است.