11
چهار شنبه 6 مرداد 1400
شماره 8279
هوشمند
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
به سوی آینده
سویه دلتای کرونا‌ویروس همچنان به ایجاد موج‌های سهمگین بیماری کووید-19در دنیا ادامه می‌دهد و در این بین ماسک به تنها نجات‌دهنده انسان از این سویه خطرناک، تبدیل شده است. اما کارشناسان معتقدند برخی ماسک‌ها برای مبارزه با عفونت دلتا بهتر عمل می‌کنند.
روح‌الله مومن‌نسب به‌عنوان یکی از کارشناسان طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در گفت‌وگو با همشهری جزئیات جدیدی از تدوین این طرح جنجالی گفته است

5جایگزین داخلی برای اینستاگرام داریم

اینترنت
طرح «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پس از آخرین اصلاح، چندین‌بار در نوبت دستور صحن مجلس قرار گرفته تا برای بررسی آن در قالب اصل 85رای‌گیری شود.