11
جمعه 19 خرداد 1402
شماره 8794
سرگرمی 3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جایزه هفته آینده:یک میلیون و ۴۵۰هزار تومان!

یادداشت
عکس و اسامی 3 برنده هفتگی این صفحه را در پایین صفحه می‌بینید.
ویژه
لذت پیدا کردن مسیر صحیح مارپیچ کم نیست.
شما در سن ۱۲سالگی، 12 شمع روی کیک تولدتان داشتید.
کتاب‌شنوی
مسابقه «کتاب‌شنوی» که احتمالا نظیرش را کمتر دیده‌اید، یک مسابقه ‌در صفحه مجازی ماست.

تیزبین

۲۰خرداد، روز جهانی صنایع دستی

جدول کلمات - شماره 8794

برای حل این جدول، پاسخ هر سؤال را به صورت حرف به حرف در جهتی که پیکان مربوطه نشان می‌دهد وارد کنید نوشتن پاسخ را از خود خانه پیکان‌دار آغاز کنید .
صلیبی جستجو کنید!
توی حل سودوکو، شاید اولین تکنیکی که به‌صورت عادی و حتی بدون آموزش خاصی به ذهن سودوکوبازها بیاد، تکنیک جستجوی صلیبی یا CrossHatching باشه.
PDF سرگرمی 3
کوتاه سرگرمی 3
سودوکو
ماهیانه حدود 3 میلیون تومان جایزه نقدی برای برندگان این صفحه واریز می‌شود و هر پاسخ صحیح یک شانس برای جایزه هفتگی و ماهیانه است.
دقیقاً همین حروف الفبا را طوری در خانه‌های خالی قرار دهید.