05
یکشنبه 28 اسفند 1401
شماره 8739
کتاب و اندیشه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کتاب «خاستگاه مفاهیم سیاسی جدید در دوران میانه» به همت سیدعلیرضا بهشتی و کامیار صفایی نوشته و توسط نشر روزنه منتشر شده است.
کتاب «ملودی اصیل الفبای عبری» عنوان مجموعه داستان‌های کوتاه برگزیده جایزه ادبی اُهنری در سال 1978است که با ترجمه زهره یاری از سوی انتشارات نیستان منتشر شده است.
کتاب «لیبرالیسم و ناراضیانش» توسط یوشی‌هیرو فرانسیس فوکویاما فیلسوف، استاد دانشگاه و نویسنده برجسته در حوزه فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی به رشته تحریر درآمده است.

رمز و راز نویسنده شدن

گفت‌وگو با قاسمعلی فراست و جواد جزینی درباره فوت‌و فن‌های داستان‌نویسی
گزارش
این روزها کتاب‌های متعددی منتشر می‌شوند که نویسندگانشان مدعی‌اند اصول رمان‌نویسی و داستان‌نویسی را به ما می‌آموزند