وقتی مترو سرزبان‌ها افتاد

بیش از 100سال از نخستین زمانی می‌گذرد که موضوع ایجاد خطوط حمل‌ونقل ریلی در پایتخت مطرح شد. در این ایام راه‌اندازی این خطوط با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و موضوع گاه به تعطیلی و گاه به مطبوعات و نمازجمعه هم کشیده شده است.