سفر به اعماق زمین

بیش از 57میلیون تردد هر‌ماه در 150ایستگاه خطوط متروی تهران انجام می‌شود
3دهه از زمانی که پای مترو به تهران باز شد و مردم توانستند حمل‌ونقل ریلی زیرزمینی را تجربه کنند، می‌گذرد.