عقب‌نشینی‌های امارات در خاورمیانه جدید

سقوط افغانستان به‌دست طالبان، زلزله بزرگی در معادلات خلیج‌فارس به‌پا کرده است. کشورهایی که تا چند سال پیش کوچک‌ترین انعطافی در مواضع خصمانه خود نسبت به یکدیگر نداشتند حالا پس از سقوط کابل و زمزمه خروج کامل آمریکا از منطقه خاورمیانه، رفتار جدیدی را درپیش گرفته‌اند.