آغوش باز جمهوریخواهان برای ترامپ و ترامپیسم

تغییرات در کادر رهبری جمهوریخواهان به نفع دونالد ترامپ، نشانه‌ای از نفوذ بالای او در این حزب است
جمهوریخواهان هفته پیش در کادر رهبری خود در مجلس نمایندگان، تغییراتی داشتند اما صدای آن در سراسر دنیا شنیده شد. آنها در مجلس نمایندگان، لیز چنی را از گروه سه‌نفره رهبری‌شان کنار گذاشتند و او را با الیس استفانیک، نماینده محافظه‌کار نیویورک که یکی از نزدیکان ترامپ به شمار می‌رود، عوض کردند.