رژیم صهیونیستی در سودای شبکه متحدان منطقه‌ای

تل‌آویو تلاش‌های خود را برای تقویت روابط اقتصادی-امنیتی با متحدان عربی آمریکا در خاورمیانه سرعت بخشیده است
«توافق‌های عادی‌سازی‌ تنها آغاز راه است؛ کشورهای عربی متحد آمریکا در سال‌های پیش‌رو موظفند با مجموعه‌ای از پیمان‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی، ضعف‌های ژئوپلیتیک رژیم صهیونیستی را جبران کرده و این رژیم را به قدرتی منطقه‌ای تبدیل کنند؛ قدرتی که قادر باشد جای خالی آمریکا در خاورمیانه را پر کند.»