17
دو شنبه 11 مهر 1401
شماره 8604
ورزش1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تکان نمی‌خوریم!

رویای مخالفان تیم ملی برای کنار گذاشتن این تیم از جام جهانی برآورده نخواهد شد
سوژه روز
انگلیس، ولز و آمریکا تنها رقبای تیم ملی در جام جهانی نیستند. ایران برای درخشیدن در این جام باید به جز این 3 رقیب، روبه‌روی انبوهی از حواشی، زمزمه‌های ریز و درشت و البته شایعه‌های بزرگ بایستد.