فعالیت ۳۰ درصد از غرفه‌های پسماند خشک در روزهای جمعه

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از افزایش ساعت کارِ غرف پسماند خشک خبر داد.