40
سه شنبه 30 شهریور 1400
شماره 8320
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قدمت مسجد محله مسگرآباد

مسجد رسول اکرمص تنها مسجد محله مسگرآباد، قدمت زیادی دارد که به اواخر دوره قاجار برمی‌گردد.