25
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
صفحه15محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
زمان آماده کردن نماد سرسبزی در سفره هفت‌سین فرارسیده است

روز و روزگارتون سبز

کاشت بذر سبزه نوروز که نماد سرزندگی و شادابی است، میان شهروندان از اهمیت ویژه برخوردار است و برای همین خیلی‌ها هنوز هم به جای خرید سبزه، زحمت سبز کردن آن را به جان می‌خرند و لذت آن را می‌چشند و همین روزها آستین همت را بالا می‌زنند و سبزه عید را خودشان سبز می‌کنند.