38
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
صفحه 14 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ساخت پروژه تفریحی «خیالستان زندگی» بر روی بزرگراه امام علیع نوع جابه‌جایی مسافران را تغییر داده است

این ون‌ها را  رایگان سوار شوید

کمتر از یک ماه است که شهرداری منطقه ۸ فعالیت اتوبوس‌های بی. آر. تی در ایستگاه شهید حیدری را به دلیل اجرای کارهای عمرانی پروژه تفریحی «خیالستان زندگی» در این محدوده از منطقه متوقف کرده است.