38
سه شنبه 30 شهریور 1400
شماره 8320
صفحه 14 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور تاریخچه یکی از محله‌های  قدیمی شمال شرق تهران

مهران قریه‌ای  به قدمت طهران

محله مهران در غربی‌ترین بخش منطقه ۴ و یکی از قدیمی‌ترین محله‌های پایتخت است.