36
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
صفحه 13-12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کمیته امداد و ارگان‌های کشوری برای رفع آسیب‌ها از بخش‌های کم برخوردار شرق تهران وارد میدان شده اند

محرومیت‌زدایی به سبک خانه‌های امداد

این روزها طرحی در کمیته امداد امام‌خمینیره با همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در محله‌های محروم در حال اجراست که اساس آن شناسایی شهروندان نیازمند و قشر آسیب دیده است.