36
شنبه 29 خرداد 1400
شماره 8247
صفحه 13-12محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پرسه در خاطرات و تاریخچه باشگاه آرارات؛ مهمان ۵۰ ساله محله

اینجا مشعل المپیک روشن می‌شود

محله آرارات در بیخ گوش محله ونک با نام ورزشگاه خاطره‌انگیز این محله گره خورده است.