35
چهار شنبه 6 مرداد 1400
شماره 8279
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
احمد مسجدجامعی/ عضو شورای اسلامی شهر

منطقه ۱۹؛ قلعه عقابان تیزپرواز

آنچه پیش رو دارید مجموعه‌ای از یادداشت‌های احمد مسجدجامعی عضو شورای‌شهر تهران است و حاصل تهران‌گردی‌های او و گروهی از همراهان او.