35
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بررسی مشکلات جایگاه سوخت تهرانپارس که وسط بافت مسکونی جا خوش کرده است

دردسرهای همسایه بدبو

همسایه پردردسری که مشکلاتی چون شلوغی، ترافیک، بوی بد و نگرانی را برای اهالی به وجود آورده است.