34
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
صفحه 10 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نقاشی دیوارها به شهر جان تازه‌ای داده است

مدتی است که اجرای طرح «کاربرد رنگ در شهر» همراه با نقاشی تصویر شهدا بر دیوارهای معابر شمال شرق تهران، به تکه چهارم پایتخت رنگ و بوی تازه‌ای داده است.
گفت‌و‌گو با هنرمندانی که بزرگ‌ترین دیوارنگاره شهید سلیمانی را در میدان رسالت اجرا کردند

سلام  سردار

۲ میلیون قطعه کاشی شکسته چهره خندان و نگاه نافذ سردار دل‌ها را به نمایش گذاشته است
اگر از مسیر شرق به غرب بزرگراه سردار سلیمانی رسالت در محدوده میدان رسالت گذر کرده باشید جایی نرسیده به خیابان هنگام دیوارنگاره چهره سردار شهید قاسم سلیمانی را دیده‌اید.