32
شنبه 2 مرداد 1400
شماره 8275
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کوشک باغ هنر در اراضی عباس‌آباد افتتاح شد

به مهمانی با شکوه فرهنگ بیا

افتتاح کوشک باغ هنر در اراضی عباس‌آباد خبر خوش فرهنگی، هنری جدیدی بود که باید آن را به فال نیک گرفت.