32
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش میدانی خبرنگار همشهری محله از کمبود و گرانی بعضی از مواد خوراکی در روزهای پایانی سال

همیشه پای دلالان در میان است

روزهای اسفند ماه به آخر خود نزدیک شده و اهالی محله‌ها به جای اینکه مثل هر سال با ذوق و شوق در پی تهیه و تدارک سور و سات عید باشند، مستاصل و دلخور از نبود بعضی از مواد خوراکی از این فروشگاه به آن فروشگاه می‌روند.