31
چهار شنبه 6 مرداد 1400
شماره 8279
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جمعی از رزمنده‌های سال‌های دفاع‌مقدس در قطعه شهدای بهشت زهراس خدمات رایگان به شهروندان ارائه می‌دهند

پنجشنبه‌های مهربانی

گرمای هوا و شیوع ویروس کرونا سبب شده تا قطعات بهشت زهراس خلوت باشد، اما وضع در قطعات شهدا با همه بخش‌ها فرق دارد.