5
شنبه 29 خرداد 1400
شماره 8247
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادی از سینمایی که حالا فقط نامی از آن در خاطره اهالی شمیران باقی مانده‌است

روزی روزگاری درایوین سینمای ونک

دهه ۴۰ به سرگرمی تابستانی تهرانی‌ها پدیده نوظهوری اضافه شد؛ «درایوین سینما» سینمای روبازی بود که تماشاچیان با خودرو شخصی داخل محوطه بزرگ سینما می‌شدند و فیلم تماشا می‌کردند.