30
شنبه 29 خرداد 1400
شماره 8247
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
از مشکلات ترافیکی زیرگذر گیشا تا اجرای یک طرح جدید

پل سبز زندگی در راه است

۲ سال پیش بود که پل فلزی ۵۰ ساله‌ محله گیشا برچیده شد؛ پلی که روزگاری برای برگزاری مراسم تشریفات بازی‌های آسیایی تهران ساخته شد و نام محله گیشا را سر زبان‌ها انداخت.