5
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
شماره 8220
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهردار تهران با حضور در منطقه ۱۰ پایتخت از پروژه بوستان حکیم و فعالیت‌ها و اقدامات قرآنی در مقیاس محلی بازدید کرد.

شهر سبز به وقت همسایگی در قلب طهران

شهردار منطقه ۱۲ از تشکیل پویش همسایه سبز به عنوان یکی از برنامه‌های طرح ترویج‌گری ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در ناحیه ۶ این منطقه خبر داد.