26
چهار شنبه 6 مرداد 1400
شماره 8279
صفحه 2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آنچه پیش رو دارید مجموعه‌ای از یادداشت‌های احمد مسجدجامعی عضو شورای‌شهر تهران است و حاصل تهران‌گردی‌های او و گروهی از همراهان او.
از کودکی علاقه‌مند به پژوهش بود و با تلاش‌هایی که خانواده‌اش در رشد استعدادهای او به کار گرفتند در این حوزه مسیر موفقیت را طی کرد.

سومین گلماند منطقه ۱۸ افتتاح می‌شود

سومین گلماند منطقه ۱۸ در جوار باغ‌راه حضرت فاطمهص و محدوده ناحیه یک به بهره‌برداری می‌رسد.