هنجارشکنان در چنگ مردان قانون

کنار میزهای پر از سلاح‌های سرد، لوازم یدکی خودرو، شیشه‌های مشروبات الکلی و بسته‌های موادمخدر، آرام و سربه‌زیر به انتظار حکم قانون نشسته‌اند و از جسارت و هیاهوی چند ساعت پیش آنها خبری نیست.