12
چهار شنبه 6 مرداد 1400
شماره 8279
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جامعه‌پذیری نوجوانان در دوران کرونا و چگونگی برقراری ارتباطات سالم اجتماعی آنها در شرایط فعلی و همچنین در آینده فرایندی است که از کودکی شروع می‌شود، در نوجوانی شکل کامل‌تری به‌خود می‌گیرد و در جوانی قوام و دوام می‌یابد، اما این فرایند، هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و نمی‌توان گفت در مقطعی از زندگی به پایان می‌رسد.
همشهری در گفت‌وگو با متخصصان، پیامدهای زندگی در دوران کرونا بر سلامت روان را بررسی کرد

ضربه کرونا به نوجوانان

متخصصان روان می‌گویند: میزان مراجعه نوجوانان در دوران کرونا به روانپزشکان و روانشناسان بالا رفته و بخشی از آنها نیاز به استفاده از داروهای ضدافسردگی دارند. افت تحصیلی، بیشترین دلیل مراجعه نوجوانان به مشاور و روانشناس است. آنها می‌گویند حتی با تمام شدن دوران کرونا، همچنان عوارض آن مثل افسردگی،گوشه‌گیری، استرس و اضطراب باقی خواهند ماند
با گذشت نزدیک به 17 ماه از شروع پاندمی کرونا در ایران، پیامدهای شیوع غیرمنتظره این ویروس، به تدریج در حال رخ‌نمایی است. در کنار مشکلات اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و آموزش از راه دور، حالا مساله جدی‌تری، مطرح می‌شود و آن‌هم سلامت روان است.