12
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
7متخصص و کارشناس درمان در گفت و گو با همشهری جزییات شیوع ویروس انگلیسی و وضعیت مبتلایان در خوزستان و تهران را تشریح کردند

دایره بزرگ شیوع

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید0 19: کرونای انگلیسی در 10تا 15استان کشور شناسایی شده است
دایره پیک چهارم ویروس کرونا در حال کامل شدن است و تمام نشانه‌ها در کنار هم قرار گرفته تا کشور وارد فاز جدیدی از بیماری شود؛ هر چند که متخصصان و اپیدمیولوژیست‌ها تأکید می‌کنند که برای اعلام ورود رسمی به پیک چهارم، هنوز زود است، اما ابتلای بالای 8هزار مورد جدید در روز و 3رقمی‌ شدن مرگ‌های کرونا، مهر تأییدی بر آغاز مرحله جدیدی از اپیدمی است.