500 نقطه شهر اصفهان درگیر فرونشست است

سرانجام سکوت‌ها درباره فرونشست اصفهان شکست و اعلام شد که ۵۰۰ نقطه از این شهر تاریخی درگیر فرونشست است.