قتل پدر به‌خاطر 87هزارتومان پول

پسر شیشه‌ای که به اتهام قتل پدرش دستگیر شده در تازه‌ترین اعترافات خود مدعی شدکه به‌خاطر 87هزارتومان پول با پدرش درگیر شده و با آتش زدن خانه، باعث مرگ او شده است.