گروه انصراف داد

​​​​​​​نمایش «بچه» به نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی افسانه ماهیان که قرار بود از اول مرداد ماه بعد از 5‌ماه توقف در تالار چهارسو پیش روی مخاطبان قرار گیرد، با تصمیم گروه اجرایی نمایش به صحنه نخواهد رفت.