هنرمندان عزیز؛ لطفا گل به‌خودی نزنید

اندکی پیش‌تر محمد معتمدی و این روزها مهدی یراحی و علی قمصری اصرار دارند ممنوع الکار شده‌اند؛ درحالی‌که معاونت هنری ارشاد تأکید دارد اصلا چنین گزاره‌ای حتی طرح هم نشده است؛ تکرار این پدیده نوظهور2 نکته را به ذهن می‌آورد: اول اینکه هنرمندان تصور می‌کنند خط قرمزها را رد کرده‌اند و سعه صدر وزارت فرهنگ بیشتر شده است.