برپایی 17مجلس تعزیه در محوطه تئاترشهر

در روزهای سوگواری امام‌حسینع و ‌ماه صفر محوطه تئاترشهر برای هشتمین سال میزبان تعزیه‌خوانان است و در این شب‌ها 17مجلس تعزیه برپا می‌شود.