14
پنج شنبه 9 خرداد 1398
شماره 7675
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

درسی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی

یادداشت
شبکه‌های اجتماعی نخستین پلتفرم‌هایی بودند که خبر قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی در آنها منتشر شد؛ انتقادهایی نیز در همین فضا بازگو شد و پاسخ گرفت اما در عین حال شایعه‌ها نیز در چنین گستره‌ای ساخته، پرداخته و پخش شد.
گزارش
خبرنگار رو به دوربین سخن می‌گوید و پشت سرش اتاقی است که در آن مذاکره آرام رئیس پلیس آگاهی تهران و یک متهم به قتل جریان دارد.
همشهری در گفت‌و‌گو با کارشناسان پرونده قتل همسردوم نجفی را آسیب‌‌شناسی می‌کند

کالبدشکافی یک فاجعه

سؤال اصلی جامعه ایران در ساعت‌های گذشته این است؛ چرا نجفی؟