فرصت‌های زنان برای کسب مناصب اندک است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بحثی که در جامعه وجود دارد، این است که فراهم‌کردن فرصت‌هایی که مناصب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در اختیار زنان قرار دهد