آزمون تستی برای جذب دانش‌آموزان استعداد درخشان نخواهیم داشت

سید محمد بطحایی: نوع آزمون حتما متفاوت خواهد بود و به هیچ عنوان دیگر آزمون ورودی به‌معنایی که تا‌کنون داشتیم در هیچ مدرسه‌ای نخواهیم داشت.