چشم جهانی مرضیه برای دیدن زیبایی‌های زندگی

برای دیدن گل روی شما با آن لبخند ملیح و جهانی، برای حظ وافر پروانه‌ای که دوست گمشده‌اش را حوالی شمعدانی‌ها بازیافته است و یا برای دیدن دختری که دست‌هایش را جا گذاشته و با پاهایش نقاشی می‌کند یک چشم هم کافی است!؟