17
شنبه 22 دی 1397
شماره 7576
گفتمان
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
معاون اجتماعی بهزیستی درباره آسیب انتشار غیرمسئولانه اخبار در جامعه می‌گوید:

استرس بازتولید می شود

باز نشر خبرهای منفی در شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش استرس در جامعه می‌شود
گفت‌وگو
خبر می‌آید که پسری به‌دلیل شرایط اقتصادی بد و گرسنگی دست به‌خودکشی زده است یا دختربچه‌ای ۸ساله قبل از اینکه زیر آوار دیوار مدرسه کشته شود، مورد آزار جنسی قرار گرفته است و... . همه این خبرها به همان سرعتی که منتشر شده‌اند تکذیب می‌شوند ولی کار از کار گذشته است.