5
دو شنبه 26 شهریور 1397
شماره 7482
بورس
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بی‌قراری نگرانی از آینده

اقتصاد کوچه
خیلی‌ها می‌پرسند که چرا ما در دهه60 با آن همه گرفتاری و کمبود و شرایط جنگی، خوشبخت‌تر و خوشحال‌تر بودیم. دلایل مختلفی را می‌توان بر‌شمرد.
ویژه
اطلاعات منتشر شده از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در سال 1396 حاکی از این است که در سال گذشته، حتی استقبال بازار از واحدهای کوچک‌متراژ نیز نتوانسته سازندگان را به سمت‌وسوی ساخت واحدهای کوچک‌تر سوق دهد.
بورس
داده‌های آماری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران 5صنعت از ابتدای امسال به‌طور میانگین 133درصد در بازار سهام بازده به‌دست آورده‌اند. در همین مدت سهامداران 80شرکت بیش از 100درصد سود کرده‌اند.

تصویرامنیت سرمایه‌گذاری در 31 استان

تهران، خوزستان و البرز بدترین و خراسان‌جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل مناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند
اقتصاد
نتیجه یک تحقیق از پایش امنیت سرمایه‌گذاران طی فصل زمستان سال گذشته در استان‌های ایران نشان می‌دهد که تهران، البرز، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان بدترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند و مصادیق تجاوز به امنیت سرمایه‌گذاران باعث انتقاد فعالان اقتصادی شده است.