ایست! به میدان ترافیک نزدیک می‌شوید

میدان الغدیر امروز به یکی از پرترافیک‌ترین و شلوغ‌ترین میدان‌های منطقه تبدیل شده است. میدانی که تا دو دهه پیش تنها به دلیل وجود درمانگاه خیریه «الغدیر» مراجعانی داشت. آن درمانگاه دیروز تبدیل به بیمارستان امروز شده و یک داروخانه بزرگ هم کنار آن تأسیس شده است.