امدادسیکلت آقارضا

از روزی که درپی یک تصادف، توانایی راه رفتنش را از دست داد تا به امروز، هیچ‌وقت امیدش را از دست نداده و براین‌باور است که «محدودیت‌هایی که معلولیت پیش رویم قرار داد، چشم‌هایم را رو به دنیا بازتر کرد.»