مادران خلاق خانواده شاد‌تری دارند

«عفت سعیدی» از همسایه‌های هنرمند ما در محله «فاطمی» است. این بانو 25 سالی است که با آموزش در رشته‌های معرق، منبت، پیکرتراشی، مشبک و سوخت چوب برای افراد بسیاری به‌ویژه زنان سرپرست خانوار کارآفرینی کرده است.