راه آبادانی محله‌ها را  هموار کنید

بدون‌ تردید همراهی شورایاران با مدیریت شهری می‌تواند باعث رونق و‌ آبادانی محله‌ها شود. این نظریه در سال‌های گذشته به اثبات رسیده و شهروندان به اهمیت فعالیت این نهاد مردمی پی برده‌اند.