زخم کهنه مالیاتی صندوق ارزی ایران

مرتضی شهید‌زاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد:‌ سازمان مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر تسعیر ارز تشخیص داده؛ بابت این اقدام به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم. او دلیل اختلاف مالیاتی پیش آمده را ناشی از تسعیر نرخ ارز در سال‌های 90و 91 اعلام کرد.