اختلاف بر سر پست‌های کلیدی اتحادیه اروپا

انتخابات امسال پارلمان اروپا به همان نسبت که قدرت را میان جناح‌های مختلف سیاسی در قاره سبز تقسیم کرده، سران کشورهای عضو اتحادیه را نیز برای تعیین‌تکلیف پست‌های کلیدی این نهاد دچار اختلاف کرده است.