آخرین رد ترامپ در خلیج‌فارس

درحالی‌که کمتر از 50روز به پایان عمر دولت ترامپ باقی مانده، همچنان سفرهای خارجی و مذاکرات سیاسی مقامات این دولت با کشورهای مختلف جهان، مخصوصا در سطح منطقه خاورمیانه به‌طور گسترده‌ای ادامه دارد.