اروپا دوباره به آمریکا اعتماد می‌کند؟

وقتی پیروزی جو بایدن و شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 آمریکا قطعی شد، اروپا نفس راحتی کشید. روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا به این معنا بود که بعد از 4سال تنش در روابط دو سوی آتلانتیک، عصر همکاری سازنده در موضوع‌های دوجانبه و جهانی فراخواهد رسید.