19سال است آب نداریم

کشاورزان شرق اصفهان در گفت‌وگو با همشهری از گلایه‌ها و مطالبه‌هایشان می‌گویند
اعتراض‌ها با تراکتور شروع شد؛ کشاورزان یکی از روستاهای ورزنه تراکتورهایشان را در خروجی روستا متوقف کردند تا با این کار به نگرفتن حقابه‌شان اعتراض کرده باشند