فراغت عالی قاپو

مرمت به پایان رسید و ایوان عالی‌قاپو به روی گردشگران باز شد
این روزها اگر به عالی‌قاپو سر بزنید، غافلگیر می‌شوید. ایوان عالی‌قاپو حالا با بردن داربست‏ها و مصالح مرمتی، راحت‏تر می‌تواند حس و حال تاریخی خود را به شما منتقل کند.