استاد شجریان و پینک‌فلوید در صدر

موسیقی، بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی است. حتما شنیده‌اید که می‌گویند حتی طبیعت نیز موسیقی خود را دارد.