بازار داغ چای

همشهری: در میان انواع و اقسام چای‌های امروزی با انواع عطرها و مدل‌های مختلف به‌خصوص با تفاوت بسیار در هنگام دم کشیدن هر کس به یک نکته اهمیت می‌دهد.