3
دو شنبه 3 اردیبهشت 1397
شماره 7366
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ریزنویس

سیدعلیرضا حسینی، شهردار منطقه4تهران: همزمان با هفته زمین پاک هزار نفر - ساعت کارگاه آموزشی در سطح منطقه برگزار می‌شود.
ویژه
ایستگاه‌ها و تونل‌های مترو سازه‌های بتنی هستند و قرن‌ها سرپا خواهند بود و لازم است برنامه‌های بلندمدتی برای این سازه‌های زیرساختی تدوین شود.
با راه‌اندازی سامانه هوشمند شفافیت در شهرداری تهران هم‌اکنون شهروندان به 300قرارداد بیشتر از یک میلیاردتومان دسترسی پیدا کرده‌اند.

28گزینه برای انتخاب شهردار

جلسه شورای شهر با موضوع انتخاب نامزدهای شهرداری تهران برگزار شد
شورا
حدود ساعت 9:30 دیروز بود که اعضای شورای شهر تهران با اندکی تأخیر به صحن آمدند تا پنجاه و هفتمین جلسه خود را آغاز کنند.