برف ببارد، شهرداری آماده است

اگرچه سایت‌های پیش‌بینی هوا را هرچه مرور می‌کنیم انگار خبری از بارش برف در تهران به این زودی‌ها نیست اما امیدواریم که پایتخت بازهم سفیدپوش شود. در این میان شهردار تهران از آمادگی لازم درصورت بارش برف خبر داده است.