3
یکشنبه 11 خرداد 1399
شماره 7953
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خبرهای کوتاه/شهر

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از انجام اقداماتی در نقاهتگاه آراد‌کوه برای ارتقای شرایط زیستی سگ‌های بدون صاحب خبر داد‌‌.
بحران بیماری کرونا اجرای طرح ترافیک را بارها به تعویق انداخت.
فصل جدیدی در تعاملات بین شهری پایتخت ایران با شهرهای مطرح دنیا باز شده است

تهران در شاهراه دیپلماسی شهری

تهران طی سال‌های اخیر به شاهراه تعاملات بین شهری تبدیل شده است.